Tog under tag


Vind, vejr og hærværk

Vi har i over 60 år kørt veterantog i Nordsjælland og gennem årene har vi restaureret og vedlige-holdt et stort antal vogne og lokomotiver. Næsten alle vores vogne er mellem 100 og 140 år gam-le. De fleste synes det er sjovt at køre med vores tog og at få materiellet fremvist. Det giver også både børn og voksne en dybere forståelse af jernbanens betydning mellem 1864 og 1950, da den blev forudsætningen for det moderne Danmarks udvikling med industri og landbrugseksport og for de nye muligheder for at mødes, selvom man boede forskellige steder i landet.

De seneste år har alt for mange af vores vogne måttet stå udenfor. Her er de udsat for vind og vejr. Vandet trænger ind i de 100-årige trækonstruktioner, og rusten griber om sig udenpå og in-deni vognenes bærende jernkonstruktioner og hjulsystemer.

I de seneste år er problemet blev dobbelt, fordi vi ikke kun oplever slid, men også tilbagevendende hærværk. Ituslåede ruder og døre og ødelagte sæder og hæmningsløs graffiti er blevet hverdag for os.

Derfor bruger vores frivillige mere og mere tid på at vedligeholde og sommetider gentage restau-reringen, tid der i stedet kunne have været brugt på at få flere vogne ud at køre.


En ny vognhal

Vi arbejder nu på at samle penge til at bygge en stor vognhal ved Græsted Station

Den nye vognhal skal rumme i alt op mod 250 meter spor, hvor togene skal stå. Hallen bliver åb-net for publikum, så der bliver mulighed for at se alt materiellet. Det bliver en pæn bygning, der også vil respektere Græsted Station, som Nordsjællands Veterantog ejer. Stationen er fra Grib-skovbanens åbning i 1880 og dermed en af landets ældste jernbanestationer. Den er et ungdoms-arbejde af Hovedbanegårdens arkitekt, Heinrich Wenck.

 

Den folkelige opbakning er stor

Det er et projekt til op mod 15 mio. kr. som vi søger fondsmidler til. Det har vi også tidligere haft succes med. Vi har bl.a. modtaget 4 mio. kr. fra Realdania til restaurering af vores remise ved Rungsted Kyst station, 2 mio. kr. fra Mærsk til restaurering af Græsted Station og 500.000 kr. fra blandede fonde til flytning og genopførelse af et historisk hus ved Rungsted Station.

Når man søger penge hos de store fonde, er det helt afgørende at kunne vise, at der er opbakning til projektet. Det foregår med andre ord efter hjælp-til- selvhjælp princippet. Vi skal altså vise, at projektet har bred opbakning fra befolkningen, og at opbakningen går længere end til årets billetkøb.

Vi har derfor lavet en indsamling, hvor alle, der vil vise deres opbakning til projektet, kan donere et beløb. Indsamlingen er primært foregået på facebook og ved uddeling af foldere på vores tog.

Indsamlingen har resulteret i at 1000 mennesker har valgt at vise deres opbakning.

Der er nu håb om, at vores vogne fremover vil kunne stå i en vognhal i Græsted. Hvis det sker, kan vi undgå at de bliver ødelagt. I stedet vil de kunne bruges til at køre glade børn og voksne på ture rundt i Nordsjælland.

Tak, tak og atter tak til alle jer som har bidraget.

Hvert eneste bidrag er et tegn på, at en person eller virksomhed bakker op om projektet, så dit bidrag betyder meget.

Gribskov kommune er med

Gribskov kommune ser Veterantoget som et væsentligt aktiv for kommunen og for Nordsjælland, både turistmæssigt og for borgernes opfattelse af området som et sted, det er oplevelsesrigt at besøge og sjovt at bo i. Derfor bidrager Gribskov Kommune økonomisk til Nordsjællands Veterantogs arbejde, og ser mange muligheder i at inddrage en kommende vognhal i Græsted Eventplads med adgang til Søborg Sø. Gribskov kommune har vedtaget den nødvendige lokalplan og første fase med sporlægning er igangsat.


En organisation af frivillige

Nordsjællands Veterantog er en af landets største veteranbaneorganisationer. I modsætning til andre veteranbaner, der har egne strækninger, kører vi på ”de lange skinner”, altså mellem de ordinære tog på både Lokaltogs og Banedanmarks strækninger. Særligt på Kystbanen og Lokaltogs nordsjællandske baner træffer man vore tog om sommeren og i juletiden. Vi er omkring 700 med-lemmer. Heraf er næsten 400 med i børneaktiviteten ”Skildpaddeklubben”.

Alle der arbejder aktivt med at reparere og vedligeholde vores tog og alle dem, I møder, når I er ude at køre med os, er frivillige.


Ansvarlige for projektet

Projektet med at indsamle midler til den overdækkede hal forestås af Fonden til drift af Nordsjæl-lands Veterantog.

Projektleder er bestyrelsesmedlem Ebbe Dal, tidl. adm. direktør for mediernes branche- og ar-bejdsgiverforening.

Den samlede bestyrelse, der også alle arbejder på frivillig basis, består af:

• Michael Randrup, senior compliance specialist, advokat, Ørsted, fm.
• Anders Dørge, sikkerheds- og projektchef, ContecRail, nf.
• Bjørn Hansen, customer manager, lokomotivfører, Hector Rail.
• Jannich Pedersen, tidl. borgmester, medlem af kommunalbestyrelsen i Gribskov (V), revisor.
• Jørgen Gawinetski, pens. direktør, advokat (H).
• Hans Asmussen, pens. afdelingsdirektør, Danske Bank, Fredensborg.
• Ebbe Dal, pens. adm. direktør, Danske Medier og Danske Mediers Arbejdsgiverforening.