Bliv sponsor for Nordsjællands Veterantog

Bliv sponsor for Nordsjællands Veterantog

Nordsjællands Veterantogs aktiviteter er baseret på frivilligt ulønnet arbejde. Vores billetindtægter går stort set kun til drift og vedligehold af veterantogsmaterialet.

Vi har behov for økonomisk støtte til restaurering af nyt rullende materiel, større hovedreparationer samt til at realisere drømmene om et levende veterantogscenter på den gamle Græsted Station, som er opført i 1880 samt et levende lokomotiv-driftsdepot/værksted i Rungsted.

Hvordan kan du give din støtte?
Støtten kan gives i form af økonomisk støtte, enten som et tilskud til klubbens drift, eller til et specificeret projekt. Oftest gives støtten til et projekt med veldefinerede mål og planer.

Støtte i form af materialer er stærkt velkomne. Det kan være materialer som maling, træ til sidebeklædninger, jernplader til beklædning af vogne og lokomotiver eller også brugte værktøjer.

Støtten kan også gives i form af tjenesteydelser såsom smede- og maskinarbejde, eller entreprenør-arbejde i form af udgravninger og lignende.

Støtte er uundværlig
Næsten alt støtte har interesse, vort behov er stort. Uden sponseringer og støtte fra firmaer, fonde og privatpersoner ville det ikke have været muligt at kunne fremvise et så unikt veterantog i det nordsjællandske område.

Kontakt os for at høre, hvorledes du kan støtte
Kontakt derfor venligst os for at hører, hvorledes man kan støtte et stykke Dansk kulturhistorie.

For at kunne leve op til moderne forretningsmæssige principper, så drives Nordsjællands Veterantog af den erhvervsdrivende fond “Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog”. Fondens aktiviteter er bl.a. at rejse midler til restaureringer og vedligehold af Nordsjællands Veterantog.

Nordsjællands Veterantog
v. Michael Randrup

Egernvej 63
2000  Frederiksberg
(+45) 51 39 33 44
m.randrup@veterantoget.dk

Vidste du?

Vidste du, at du kan få dit logo bragt på vores sponsor side?

Giver du en støtte med en værdi større end 10.000 kr, kan vi sætte dit logo på vores sponsor side. Vi sætter kun logo på siden i aftale med dig, da vi respektere, at der kan være ønsker om støtte i anonymitet.

Enheder der er blevet støttet

Her kan du se et lille udvalg af enheder der er blevet til med støtte fra firmaer, fonde og private:

Damplokomotivet DSB K582

Personvognen DSB Cf 10135

Godsvognen DSB Za 99521