Rungsted Remise

Rungsted Remise

Rungsted remise er klubbens damplokomotiv værksted. Her foretages restaurering og vedligehold af klubbens driftlokomotiver.

Nordsjællands Veterantog genskaber originalt jernbanemiljø omkring Rungsted Remise

Nordsjællands Veterantog overtog Rungsted remise fra DSB i 2009.

I 2010-2012 blev remisens ydre og indre fuldstændig renoveret. Til den ydre istandsættelse Støttede RealDania Veterantoget med 3.8 mill. kroner.

Målet for Nordsjællands Veterantog er at opbygge et levende miljø med arbejdende lokomotivværksted.

Remisens historie

Rungsted Kyst station blev indviet i 1897 ved kystbanens indvielse. Stationen var endestation for banens oprindelige dobbeltspor fra Østerbro, og i forbindelse hermed blev der opført en remise for to lokomotiver.

Remisen blev brugt i mange år for depot for kystbanens lokomotiver, bl.a. S 740-maskinen holdte til her.
Der opførtes ligeledes en drejeskive.

En dag i remisen

Onsdag aftener og lørdage er arbejdsdage i Rungsted remise. Her mødes lokomotivfolkene for sammen at restaurerer eller vedligeholde damplokomotiverne.

Den intensive kørsel som Nordsjællands Veterantog gennemfører hvert år slider meget på det gamle materiel. Dette kræver ofte store reparationer, og her er det at Rungsted udfylder sin plads. Der er her mulighed for at udføre endda meget store reparationer såsom løft af lokomotiver for reparation af lejer, isætning og valsning af kedelrør samt mange andre reparationer. En del reparationer lader vi dog gå til eksterne firmaer for at aflaste lokomotiv-folkene.

Lokomotivfolkene består af personer med en stor interesse i damplokomotiver, og som derfor ønsker at bidrage med deres arbejdskraft i vedligeholdelse og restaurering af damplokomotiver. Der er intet krav om at man skal være udlært til det ene eller andet, interessen er det eneste som kræves for at deltage.

Projekter i remisen

Foruden almindelig vedligehold af driftslokomotiverne gennemfører Rungsted i øjeblikket restaurering af HHB lokomotivet nr 4.

Da aktiviteterne i klubben foregår på frivillig basis, vælger man således også hvilket projekt man har lyst til at deltage i. Man behøver ikke at deltage i et projekt, hvis man blot har lyst til af give en hånd med i det forefaldende arbejde omkring vedligehold og restaurering.

Alle projekter ledes af en projektleder som er den person der foruden at styre projektet også hjælper deltagerne i arbejdsopgaverne.

Besøg remisen

Rungsted remise er næsten altid åbent onsdag eftermiddag og aften efter kl. 15:00 samt lørdag eftermiddag fra ca. kl. 13:00, så her kan der aflægges et besøg. Yderligere information fås ved kontakt til Rungsted afdelingen.

Se venligst i kontaktadresser.