København – Slangerup Banen, KSB A 6

KSB A 6

Jernbanen fra København til Slangerup åbnede i 1906. Banen var fra starten en stor succes, hvorfor det snart skulle vise sig, at det vognmateriel, der var indkøbt, slet ikke slog til.

Det var helt galt på sommersøndage, når Nørrebros befolkning skulle på udflugt til Hareskoven og andre steder langs Slangerupbanen. Selv åbne godsvogne blev taget i brug – overdækket med en baldakin, så de rejsende dog var nogenlunde beskyttet mod røg og sod fra lokomotivet.

Bygningen af KSB A 6 blev påbegyndt i 1906. Vognen blev banens fornemste vogn og nok den fineste, der er bygget til en privatbane nogen sinde. Den indeholdt 1. klasse, og det var noget, det ikke var beskåret menigmand at køre på.

Vognen blev i en årrække hovedsagelig anvendt af “Grevinden af Bagsværd”. Hun reserverede hele 1.-klasses-kupéen, så hun kunne komme standsmæssigt til “staden”.

Slangerupbanen blev overtaget af DSB i 1948, og da blev A 6 omgående kasseret og omdannet til rullende værksted.  Mod slutningen af 1970’erne blev vognen endeligt udrangeret og købt af Østsjællandske Jernbaneklub.

Nordsjællands Jernbaneklub byttede i 1981 SJS Cc 313 med KSB A 6 og restaurerede A 6 til oprindelig udseende.

KSB A 6 teknisk

KSB A 6 er en metal beklædt personvogn. Vognen er udstyret med petroleumsbelysning og automatisk trykluftbremse. Vognen kan opvarmes med dampvarme og vognen har desuden toilet.

Vognens totalvægt er 15 tons, og den er 12,2 meter lang.
KSB A 6 er i drift og er placeret i Græsted.

Siddepladser

KSB A6 Siddepladser