Lyngby – Nærum Jernbane, LNJ M 4

Historie

Efter 1. verdenskrig førte banerne en hård økonomisk kamp, som skyldtes automobilens hastige udvikling. For at imødegå denne konkurrence begyndte man at se sig om efter alternativ trækkraft til de dyre damplokomotiver.

De forenede Automobilfabrikker i Odense var blandt de første, som introducerede motorkøretøjer til jernbanebrug. Fra 1924 startede fabrikken produktionen af de karakteristiske benzinmekaniske motor-vogne, som i årene frem til 1932 blev bygget i stort antal til DSB og privatbanerne.

Lyngby – Nærum Jernbane fik sine første motorvogne i 1926 og kunne allerede i 1936, som en af de første baner, helt ophøre med dampdriften.

LNJ M 4 er bygget til DSB og blev ved leveringen i 1927 benævnt DSB M 33. Den blev indsat på den nyåbnede Midtsjællandske Jernbane, som fik en overordentlig kort levetid. Da banen allerede i 1936 blev nedlagt, var M 33 overflødig og blev i 1937 solgt til LNJ. Ved ankomsten til Nærumbanen blev vognens toilet fjernet, så den blev i stil med banens øvrige materiel. Banens korte længde (ca. 8 km) berettigede ikke til toilet.

De næste 15 år tjente M 4 trofast LNJ. Under 2. verdenskrig, da benzinen blev rationeret, fik den påmonteret en stor gasgenerator. Efterhånden blev det dog svært for den gamle motorvogn at følge med, da hurtigere tog og bedre komfort blev et krav, og i 1951, da LNJ indsatte de sølvfarvede skinnebusser, måtte M 4 se sig degraderet til godstogslokomotiv. I 1958 ophørte godstrafikken på LNJ, og M 4 blev nu hensat på et sidespor bag remisen i Lyngby, hvor den siden fungerede som redskabsskur og opholdsrum for baneafdelingen.

Teknik

LNJ M4 teknisk

LNJ M 4 er udstyret med en 100 Hk, 6-cylindret benzinmotor af typen Continental. Motorvolumet er 9,8 liter. Transmissionen er mekanisk og LNJ M 4 er udstyret med trykluftbremser.

Skinnebussens tjenestevægt er 16 tons. Længden er 11,6 meter.
LNJ M 4 er i drift, men udlånt til Vestsjællands Veterantog.