Gribskovbanen, GDS L 1

Marcipanbrødenes historie

Kort efter 2. verdenskrig blev der inden for privatbanernes ledelser nedsat et udvalg til at forhandle direkte med Trafikministeriet om den absolut påkrævede fornyelse af privatbanernes materiel. Ud over at det var udvalgets mål at skaffe midler til moderne og driftsmæssigt økonomisk materiel, var man også enige om, at materiel-anskaffelserne skulle være standardiserede.

Udvalgets moderniseringsforslag blev forelagt Folketinget i 1947, og efter adskillige udvalgsbehandlinger resulterede det i den såkaldte moderniseringslov. Herefter blev der udarbejdet adskillige projekter, for bl.a. at tage hensyn til udenlandske erfaringer.

William Bay, der var ingeniør hos Frichs i Århus, blev sat på opgaven med at udvikle et lokomotiv til privatbanerne. Frichs’ overingeniør Rudolf Zeis Floor og William Bay var ikke helt enige om udviklingen af det nye lokomotiv, hvorfor Bay fik lov til at arbejde med sit projekt i fritiden. Bays projekt var færdigt i slutningen af 1948, og samtidig hermed fik han nyt arbejde i Høng.

Allerede i februar 1949 blev lokomotivet “antaget” af privatbaneudvalget. Prisen på lokomotivet var 700.000 kr. Bay var naturligvis overrasket over, at “hans” lokomotiv blev antaget samtidig med, at det var Floor, der tog æren. Den 08.12.1949 fik man ministeriets godkendelse, og kontrakten med Frichs på levering af 9 lokomotiver blev indgået den 06.06.1950.

Lokomotiverne var forventet leveret fra sommeren 1951 til 1952. Lokomotiverne blev den sidste “rene” danske lokomotivkonstruktion med dansk design, danske dieselmotorer og dansk elektrisk udrustning.

For at øge driftsikkerheden er lokomotivet egentligt opbygget som to halve lokomotiver. Hvis den ene diesel-motor skulle gøre knuder, kunne man altid humpe hjem på den anden.

Lokomotiverne blev et revolutionerende fremskridt for de hårdt trængte privatbaner.

Det er ikke tidligere sket i Danmark, at en samlet levering af lokomotiver alle er i drift efter 50 år. Seks af lokomotiverne kan opleves på veteranbanerne i Danmark, og de sidste 3 lokomotiver henstår som reserve på privatbanerne.

GDS L1 Teknik

GDS L 1 er udstyret med 2 stk 6-cylindret 375 Hk turboladet Frichs dieselmotorer, der hver trækker en hoved- og en hjælpedynamo. Dynamoerne leverer strøm til de fire banemotorer der trækker lokomotivet. Motorvolumet er 2 x 42 liter.

Lokomotivet er forsynet med trykluftbremse, der bremser både lokomotiv samt det påkoblet tog.

Lokomotivets tjenestevægt er 62 tons, maskinvægten er 60 tons. Længden er 13,2 meter.
GDS L 1 er i drift og er placeret i Græsted.

Sådan virker et motorlokomotiv

GDS L1 er et traditionelt diesellokomotiv med 2 selvstændige dieselmotorer med dynamoer som driver banemotorer.

Du kan i det følgende læse mere om hvordan marcipanbrødenes teknik virker i vores beskrivelse af teknikken.

Læs mere …

Galleri

Kommer snarest