Danske Statsbaner, DSB Mo 1878

DSB MO 1878 Historie

I april 1948 udarbejdede DSB skitser til en ny type MO-motorvogn med togvarme-kedel, samt et næsten dobbelt så stort pakrum sammenlignet med førkrigs MO-vognene, særskilt afdeling til Togføreren, samt større og bedre arbejdsforhold i førerrummene. Indstigningsforholdene blev også forbedret.

I årene 1951 til 1958 blev ialt leveret 139 stk MO motorvogne som blev indsat i drift over hele landet.

En nærmere beskrivelse af MO-vognenes arbejdsopgaver er nærmest overflødig. De kørte i deres levetid over alt på DSB’s net, og kunne findes i næsten alle former for tog. Alt fra sidebanekørsel med en enkelt person- eller styrevogn, med blandet- eller rene godstog, i myldretidstrafikken ind og ud af Hovedstaden eller som såkaldte sorte Lyntog mellem Landsdelene.

I årene 1961 – 1969 gennemgik MO-vognene i 1800 serien en modernisering. Den oprindelige lakerede birketræsfinér på væggene erstattedes af lyst plastiklaminat. Belysningen udskiftedes til lysstofarmaturer.

Pladsforholdene for lokomotivførerne forbedredes betragteligt da konsollen for starterkontrollerne flyttedes til ny plads til venstre for gavldøren. Udsigtsforholdene forbedredes ligeledes, da frontvinduerne blev udskiftet til lamineret glas, og man derved kunne fjerne fuglegitrene.

Herefter forsatte MO driften indtil den 10. oktober 1984 hvor MO-kørsel var uigenkaldeligt slut.

MO 1878 overgik efterfølgende til Jernbanemuseet. Frem til 1990 kørte den nogle enkelte turer, hvorefter at museet igangsatte en grundig udvendig renovering med efterfølgende opmaling, og i 2006 gik man i gang med at renovere motorerne, hvorefter at projektet gik i stå.

I foråret 2017 tilbød Danmarks Jernbanemuseum en række køretøjer, som de havde i overtal, og ved denne byttehandel fik Nordsjællands Veterantog tilbudt MO 1878 der i december 2017, i delvis adskilt tilstand, ankom til værkstedet på Græsted Station. Her gik man straks i gang der, hvor det tidligere projekt gik i stå.

Det er planen, at MO 1878 i 2019 vil fremstå, som i sine velmagtsdage.

Teknik

DSB Mo 1878 Teknisk

DSB Mo 1878 er udstyret med 2 stk 6-cylindret 250 Hk Frichs dieselmotorer, der hver trækker en hoved- og en hjælpedynamo. Dynamoerne leverer strøm til banemotorerne der trækker lokomotivet. Motorvolumet er 2 x 42 liter.

Motorvognen er forsynet med trykluftbremse, der bremser både motorvognen samt det påkoblet tog.

Motorvognens  tjenestevægt er 62 tons, tomvægten er 58 tons. Længden er 20,9 meter.
DSB Mo 1878 er under restaurering og er placeret i Græsted.

Siddepladser

DSB MO 1878