Odsherreds Jernbane, OHJ Ph 454

Historie

OHJ Ph 454 Historie

Langt de fleste af de danske privatbaner fik i tyverne leveret små lavsidede åbne godsvogne. Disse fik hurtigt øgenavnet “Kejser Wilhelm-vogne”, da mange af dem var en slags krigsskadeerstatning.
Odsherreds Jernbane var heller ikke nogen undtagelse. Vognene blev anvendt til alle slags transporter af gods, der ikke tog skade af den fri natur. Men som tiden gik, faldt godsmængden på Odsherredsbanen, og en del af de små vogne blev tilovers.

Nordsjællands Jernbaneklub havde et behov for denne lavsidede godsvognstype. Når klubben fik leveret kul til damplokomotiverne, blev kullene læsset op i en af klubbens åbne godsvogne. Herfra kunne klubbens medlemmer så skovle kullene direkte over i de små damplokomotiver.

Klubben havde to åbne godsvogne, begge uden trykluftbremse, hvilket gjorde brugen af dem lidt besværlig, idet de ikke må gå som sidste vogn i et tog. I 1978 så man sig derfor om efter en afløser, og valget faldt på OHJ Ph 454. Vognen var udstyret med trykluftbremse, og var efter omstændighederne i god stand. Klubben byttede den for LJ P 211.

Klubben havde allerede en anden godsvogn, OHJ Ph 466, som det ikke gik så godt. Det viste sig, at den var i en så ringe stand, at den ikke umiddelbart lod sig reparere, hvorefter den blev hugget op.

Da Ph 454 i 1982 stod færdig, besluttede klubbens medlemmer, at det ville være sjovere med en vogn fra Silkeborg – Kjellerup – Rødkjærsbro Jernbanen, og da denne bane havde haft en tilsvarende vogn, omlitreredes vognen således, at den litreredes Silkeborg – Kjellerup – Rødkjærsbrog Jernbane, SKRJ P 54. Senere tilbageførte klubben litreringen til den oprindelige OHJ Ph 454 litrering.

På store udflugter er det nødvendigt med ekstra kul, hvorfor det stadig er muligt at se gamle åbne godsvogne i klubbens veterantog. Vognen anvendes i dag primært som kullager for damplokomotiverne.

OHJ Ph 454 teknisk

OHJ Ph 454 er en tidstypisk godsvogn med 18 m² gulvflade og 15 tons lasteevne. Beklædningen er træ.

Vognen har trykluftbremse.

Vognens totalvægt er 9 tons, og den er 8,1 meter lang.
OHJ Ph 454 er i drift og er placeret i Rungsted.