Sådan virker teknikken på S2 1307

Traditionelt damplokomotiv

SJ S2 1307 er et traditionelt tenderlokomotiv, dvs at lokomotivet selv medbringer vand- og kulforråd, ialt 10m3 vand og 3,6 tons kul. Maskinen er en 2-cylindret maskine med stempelglidere for regulering af damptilførelsen.

Kedlen

Kedlen er en vandret liggende røgrørskedel. Det vil sige at vandet bliver opvarmet af fyret via fyrkassen og via den varme røg der strømmer igennem røgrørene.Vandet opnår en maksimal temperatur er på ca. 190° C. Trykket er da oppe på maksimalt 12 kg/cm2.

Kedlen er desuden opbygget med overheder, der opvarmer dampen fra kedeltemperaturen  ca. 190° C. til ca. 325° C. Herved forøges energiindholdet i dampen, og dette forbedre lokomotivets virkningsgrad. Dampen der anvendes i cylindrene er altså overhedet og ‘tør’ damp i modsætning til maskiner uden overheder.

Kedelen indeholder ca. 3,5 m3 vand, der skal opvarmes før lokomotivet er klar til afgang. Det tager ca. 10 timer at opfyre kedelen, idet opfyringen skal foretages langsomt for at kedelen kan nå at udvide sig med temperaturen. Ellers kan kedelen tage skade med utætheder til følge.

Styringen

Lokomotivføren kan regulere damptilførslen til stemplerne med styringen. Styringen er typen Heusinger-styring som regulere dampen ganske nøjagtig.

Styringen har foruden reguleringen af dampen til cylindrene den funktion, at den bestemmer, hvorvidt maskinen skal køre forlæns eller baglæns.

Smøreapparat

Maskinen er forsynet med et centralt smøreapparat placeret i førerhusets venstre side. Smøreapparatet doserer cylinderolie til cylindre og glidere, hvor den spredes med oliespredere sammen med kraft-dampen. Kraftdampen er således iblandet olie og efterlader cylindere, glidere og vægge indfedtet i olie.

Al øvrig smøring af stænger og glidelejer sker via små smørehuller og oliekopper. Tjenestepersonalet sørger for før og under kørslen at forsyne disse steder med olie.

Bremse og luftpumpe

S2 1307 er forsynet med trykluftbremse, der bremser både lokomotiv, tender samt det påkoblet tog.

Trykluften produceres med en 2-trins dampdrevet luftpumpe, der sidder på kedlens venstre side.

Luftpumpen er i princippet en lille dampmaskine, der driver en luftpumpe. Øverste sidder dampdelen med en dampcylinder og dampreguleringen der styrer stempelslagene i forhold til lufttrykket i lokomotivets hovedluftbeholder. Nederste, under den synlige stempelstok, sidder de 2 lufttrin.

Øverste trin er lavtryksdelen og nederste sidder 2′ trin som er højtryksdelen. Luftpumpen kan levere de 8 kg/cm2 som er hovedluftbeholdertrykket.

Lysmaskine

Turboelektrisk belysning fik S2 1307 allerede påbygget i 1954 og erstattede den oprindelige AGA gasbelysning. Turbogeneratoren blev placeret oppe på kedlen foran førerhuset. Nordsjællands Veterantog har siden flyttet turbogeneratoren fra kedelryggen til ned under kedelen, for derved at skjule den og give lokomotivet rene linier. Turbogeneratoren er af typen Stones og yder ca. 500 W ved 32 Volt.

Førerhuset

Førerhuset er lukket, hvilket giver personalet behagelig komfort ved al slags kørsel. Førerpladsen er til venstre i maskinen i modsætning til DSB’s normale højre side. Det skyldes, at Sverige kørte normalt venstrespor, ligesom biltrafikken også var venstresporet på den tid.

Herunder kan du se alle væsentlige data. Hvis du vil vide mere om damplokomotiver, så kan du også læse mere på Wikipedia.