Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane, OKMJ Nr. 14

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane, OKMJ Nr. 14

OKMJ Nr. 14 blev leveret til den oprindelige Odense- Kerteminde-Dalby Jernbane i 1910, hvor den blev litreret OKDJ Nr. 4. Da banen blev forlænget til Martofte i 1914 fik maskinen sin nuværende litrering.

Nr. 14 hører til blandt landets smukkeste og mest velkørende privatbanelokomotiver. Der er bygget i alt syv maskiner af denne type til de fynske privatbaner, og heraf de seks til Odense – Middelfart – Bogense Banen (OMB), også kaldet Nordvestfynske Jernbane. Desværre er det kun OKMJ Nr. 14, der er blevet bevaret.

Smukke linier

Der er virkeligt gjort noget ud af maskinernes design, så førerhuset og kul- og vandkasser har fået smukke linier, der har givet lokomotiverne et meget harmonisk ydre. Da lokomotivet har både for- og bagløbere, har det en meget fin og rolig gang, selv på dårligt spor.

Den kan desuden opnå endda betydelige hastigheder, hvilket især skyldes de store drivhjul og den høje “gearing”. På den Fynske hovedbane har Nr. 14 været oppe på ikke mindre end 90 Km/t. Til gengæld har den svært ved at stå fast ved igangsætning.

Person- og roetogslokomotiv

OKMJ’s lokomotiver blev anvendt til blandet kørsel, det vil sige at der både fragtes passagerer og gods i samme tog. Typisk var det transport af roer.

Maskinen kom til Nordsjælland Jernbaneklub

Da OKMJ blev nedlagt i 1966, blev Nr. 14 solgt til to privatpersoner, der i 1972 videresolgte maskinen til Nordsjællands Jernbaneklub, mod at klubben satte den i stand. Denne istandsætning blev nok mere omfattende, end man i første omgang havde ventet.

Klubbens tilsynsførende, en pensioneret maskiningeniør fra DSB’s maskinafdeling, udtrykte endog stor skepsis med hensyn til kedlen. At det tog syv år at istandsætte Nr. 14 skyldtes blandt andet, at den de sidste år på OKMJ stort set ikke havde været vedligeholdt, hvilket især var gået ret hårdt ud over kedlen. Desuden var gangtøjet meget slidt.

I sommeren 1980 blev maskinen genindviet på Hornbækbanen af Nordsjællands Jernbaneklub under stor festivitas.

OKMJ Nr. 14 er idag hensat efter mange års tjeneste for klubben. Den har været en trofast slider for de mindre tog, og kørte hvert år de populære sommertog på Hornbækbanen.

Teknik

OKMJ Nr. 14 er et traditionelt tenderlokomotiv, dvs at lokomotivet selv medbringer vand- og kulforråd, ialt 4m3 vand og 1 tons kul. Maskinen er en 2-cylindret maskine med stempelglidere for regulering af damptilførelsen. Kedlen er opbygget med overheder, der opvarmer dampen fra kedeltemperaturen på ca. 190° C. til ca. 325° C.

Lokomotivet er forsynet med trykluftbremse, der bremser både lokomotiv samt det påkoblet tog.

Lokomotivets tjenestevægt er 38 tons, maskinvægten er 30,6 tons. Længden er 9,6 meter.
OKMJ Nr. 14 er hensat og er placeret i Rungsted.

Galleri

Kommer snarest