Østre Gasværk, ØG Nr. 1

Østre Gasværk, ØG Nr. 1

Østre Gasværks kultogsmaskiner

Østre Gasværk åbnede i 1878, da Københavns første gasværk, Vestre Gasværk, ikke længere kunne klare efterspørgslen. Østre Gasværk var ejet af Kjøbenhavns Belysningsvæsen.

I årene 1894 til 1900 blev gasværket udvidet flere gange, og i den forbindelse anlagde man en, efter datidens forhold, imponerende kulrampe. Gasværket anlagde desuden et havnespor fra Københavns Frihavn, under den senere S-bane og frem til kulrampen til gasværket.

Til at skubbe tipvognene op ad rampen købtes i 1899 to små lokomotiver, ØG Nr. 1 og ØG Nr. 2 og i 1902 endnu et, ØG Nr. 3. Således kunne losningen af kul foretages fra skibene i havnen direkte på tipvogne som skubbede dem af egen bane til gasværket.

ØG Nr. 1 er bygget af det Engelske lokomotivværksted, Hudswell Clarke i 1899.

Grundet den særprægede sadeltank, dvs. at lokomotivets vandtank er anbragt som en sadel hen over kedlen, fik lokomotiverne hurtigt øgenavnet ‘Skildpadden’.

Da Østre Gasværk i København blev nedlagt i 1969, var der i Nordsjællands Veterantog stor interesse for at erhverve sig et af gasværkets kendte og meget særprægede lokomotiver af en type, hvoraf der kun har været meget få her i landet.

Det lille lokomotiv er meget engelsk i sin stil, og det fremstår i dag nøjagtig som da det forlod den engelske lokomotivfabrik.

I en længere årrække var lokomotivet udstillet i teatret ‘Østre Gasværk’, men anvendes idag af skildpaddeklubben til de populære børnearrangementer – ‘Veterantog for børn’.

Læs mere herom på vores sider om Skildpaddeklubben.

Billederne på denne side er venligst udlånt at Erik V. Pedersen som har skrevet mere om gasværkerne, privatbaner mm. Læs derfor mere på evp.dk.

Teknik

ØG Nr. 1 er et efter danske forhold et utraditionelt lokomotiv. Maskinen er et sadeltank-lokomotiv med vandtanken påbygget på ryggen af kedlen, eller som en sadel. Ud over saddeltanken har det nogle helt specielle puffere og meget primitive koblinger.

Lokomotivet er et såkaldt våddampmaskine, hvilket betyder at dampen ikke overhedes, men bruges direkte fra kedlen.

Maskinen er en 2-cylindret maskine med Stephenson styring. Kedeltrykket er 10 kg/cm2.

Lokomotivet var oprindelig opbygget med dampbremse, men Nordsjællands Veterantog har opbygget bremsen til trykluft, der bremser både lokomotiv samt det påkoblet tog.

Maskinen fremstår idag autentisk som den forlod fabrikken i 1899.

Lokomotivets tjenestevægt er 20 tons, maskinvægten er 19 tons. Længden er 6,5 meter.
ØG Nr. 1 er under reparation og er placeret i Græsted.