Helsingør – Hornbæk – Gilleleje Banen, HHGB 4

Helsingør – Hornbæk – Gilleleje Banen, HHGB 4

Hornbækbanen, HHGB 4

HHGB 4 blev leveret til Hornbækbanen i 1907 som banens største lokomotiv. Det var en speciel maskine, da den er bygget med en dobbelt forløber, dvs to forløber hjul og  tre driv/kobbelhjul og ingen efterløberhjul. Dette gav lokomotivet en fremragende gang i sporet ved forlæns kørsel, mens knap lige så gode egenskaber ved baglæns kørsel.

HHGB 4 blev hovedsageligt brugt til Hornbækbanens meget store søndagstog, som bestod af samtlige vogne, og derfor krævede et større lokomotiv end de dagligdags tog.

Da maskinen var noget dyrere at bruge, end de mindre maskiner man rådede over, og samtidig begyndte at benytte sig af motorvogne, blev HHGB4 ikke brugt meget. Gennem 1930’erne stod lokomotivet mere eller mindre hensat i sit blikskur på Grønnehave station.

Gribskovbanen GDS 11

I 1939 stod Gribskovbanen og manglede et stort damplokomotiv, og enedes derfor med Hornbækbanen om at købe HHGB 4 for 6000 kr. Dette måtte Hornbækbanen dog senere fortryde pga oliemangel under krigen. Gribskovbanen omlitrerede HHGB 4 til GDS 11.

Efter at Gribskovbanens værksted havde monteret trykluftbremse, og foretaget en mindre revision af maskinen, blev GDS 11 sat i drift på Gribskovbanens strækninger; Hillerød-Tisvilde og Hillerød-Gilleleje. Her kørte den helt frem til 1962.

Lokomotivet undergik stort set ingen forandringer i tiden hos GDS,   dog blev der tilføjet elektrisk belysning ved hjælp af batterier, og ca. 1950 fik maskinen sine to karakteristiske røde snenæser. Hos GDS var maskinen malet sort, med eneste undtagelse af førnævnte snenæser og røde puffer planker. Det står lidt hen i det uvisse om maskinen havde røde hjul og puffer planker, da den blev leveret til Hornbækbanen.

De sidste ca. 4 år på GDS, blev lokomotivet ikke brugt meget, da man nu havde anskaffet sig 2 diesellokomotiver. GDS L1 i 1952 og GDS L2 i 1958, men når der skulle køres grus til sporenes ballast, fyrede man gerne GDS 11 op og brugte den til dette.

GDS 11’s sidste tur blev en afskedstur 25/3 1963 arrangeret af Dansk Jernbaneklub, formålet var at lokomotivet skulle køre en sidste gang på sine to stambaner, inden den blev foræret bort til DJK.

Efter først at have stået i Maribo et par år under åben himmel, blev maskinen hensat i Gedser remise, og stod der indtil 2003.

Nordsjællands Jernbaneklub lavede en byttehandel med DJK, som fik et af klubbens lokomotiver i bytte for GDS 11.

HHGB 4 er for tiden under restaurering i Rungsted Remise for færdiggørelse.

Teknik

Tenderlokomotiv (Privatbane typen)

HHGB 4 er et traditionelt tenderlokomotiv med kulkasse bag førerhuset, og en vandkasse placeret foran førerhuset på hver side af kedlen. Maskinen er en 2-cylindret maskine med fladglidere for regulering af damptilførelsen.

Lokomotivet er et såkaldt våddampmaskine, hvilket betyder at dampen ikke overhedes, men bruges direkte fra kedlen.

Maskinen er en 2-cylindret maskine med Heusinger styring. Kedeltrykket er 12 kg/cm2.

Maskinen vil fremstå autentisk som den forlod fabrikken i 1907.

Lokomotivets tjenestevægt er 40 tons, maskinvægten er 31,4 tons. Længden er 9,5 meter.
HHGB 4 1 er under restaurering og er placeret i Rungsted.