Danske Statsbaner, DSB Litra K 582

Otto Busses K-maskiner

Omkring århundredeskiftet stod DSB over for anskaffelse af en række nye iltogsmaskiner, og det blev Statsbanernes maskinchef, Otto Busse, der tegnede disse lokomotiver.

Otto Busse tiltrådte i 1892 og kom til at præge danske lokomotivkonstruktioner i en årrække, afsluttet med de berømte P-maskiner.

De første K-maskiner blev bygget i England i 1894. Det drejede sig om maskiner, der i nogle år skulle køre som prøvemaskiner.

Lokomotiverne viste sig at være tilfredsstillende, og man bestilte inden for de næste år yderligere 95 stykker, de fleste dog bygget i Tyskland.

K 582 blev bygget 1900 af Breda i Milano i Italien og ombygget igen i 1930 på Århus centralværksted bl.a med ny og større kedel.

Lokomotiverne undergik forandringer

I lokomotivernes lange levetid undergik de en del forandringer og ombygninger, blandt andet fik de aIle overheder i årene 1915 – 25. Fra 1925 til 1932 fik 50 af lokomotiverne nye og større kedler (deriblandt K 582). De større kedler blev anbragt 15 cm højere end de oprindelige. Også andre ændringer, herunder montering af trykluftbremse kom til, hvilket medførte at lokomotivernes rene linier forsvandt. Ombygningerne blev foretaget i både Århus og København.

K-maskinernes tender var 3-akslet og blev bygget med samme udformning som tenderne til en række andre statsbanelokomotiver.

Eksprestog over hele landet

Lokomotiverne kom til at fremføre eksprestog på størstedelen af hovedstrækningerne i landet. Hastigheden K-maskinerne fremførte tog med var 100 km/t. Når der var tale om større tog, kørte de ofte i forspand, enten to K-maskiner eller en K-maskine sammen med en A- eller C-maskine. K-maskinerne fremførte eksprestog frem til midten af 50’erne, da statsbanerne i stigende grad begyndte at anvende diesellokomotiver.

DSB K 582 blev udrangeret i 1974 efter sine sidste år i tjeneste ved Roskilde. Herefter overtog DSB’s jernbanemuseum maskinen.

Teknik

DSB K 582 er et traditionelt lokomotiv med påkoblet tender for vand og kul. Maskinen er en 2-cylindret maskine med stempelglidere for regulering af damptilførelsen. Kedlen er opbygget med overheder, der opvarmer dampen fra kedeltemperaturen på ca. 190° C. til ca. 325° C.

Lokomotivet er forsynet med trykluftbremse, der bremser både lokomotiv, tender samt det påkoblet tog.

Maskinen fremstår idag meget autentisk som den oprindelige opbygning fra før ombygningen i 1930, men kendere vil vide, at kedlen er fornyet med større kedel, og domen ikke er autentisk. K-maskinens originale dome er gået tabt ved et simpelt tyveri fra vores remise i Rungsted. Den nuværende dome stammer fra en G-maskine, G 602, som blev tilpasset til K-maskinens kedelryg.

Lokomotivets tjenestevægt er 71,5 tons, maskinvægten er 44,2 tons. Længden er 14,8 meter.
DSB K 582 er udsat midlertidigt for reparation og er placeret i Rungsted.