Materiel

Lokomotiver og vogne

Nordsjællands Veterantog har fra slutningen af 60’erne anskaffet og restaureret en pæn samling af lokomotiver og vogne.

Lokomotiverne og vognene blev anskaffet, når de blev udrangeret fra privatbanerne og DSB.

Adskillige er fundet ved detektivarbejde eller ved tilfældigheder, eller blevet byttet til klubberne imellem.

Nordsjællands Veterantog har i dag en smuk og omfattende samling af jernbanemateriel i drift eller på museumslager for fremtidens restaureringer.

I højre side finder du ‘indgangen’ til vores materiel.

Jernbane-materiel og effekter

Nordsjællands Veterantog samler til stadighed effekter til glæde for fremtiden. Har du nogle interessante effekter der kunne interesserer os, så kontakt os meget gerne.

Hvert år donerer og tiltænker gode mennesker Nordsjællands Veterantog med bevaringsværdige effekter som uniformer, kasketter, lokomotiv- og vognlygter, urer, værktøjer, kufferter og mange andre spændende ting.

Har du noget spændende, så tænk på Nordsjællands Veterantog.

Download vores bøger om materiellet

Nordsjællands Veterantog har udgivet adskillige bøger om vores veterantog samt vort materiel.

Forside 2022

Du kan downloade disse bøger kvit og frit fra vores Forlags-side: Forlaget