Fonden bag Nordsjællands Veterantog

Fondens virke

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog er stiftet af Helsingør Jernbaneklub den 17. januar 1992 og har som formål at drive Nordsjællands Veterantog og de i forbindelse hermed hørende aktiviteter.

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog har en gyldig “tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift” (veterantogskørsel) uden vilkår fra Trafik- og Byggestyrelsen til veterantogskørsel med Nordsjællands Veterantog.

Læs mere om fonden:

Redegørelse for god fondsledelse, herunder Fondens sammensætning 2022

Fondens regnskab for 2022

Kontakt til Fonden

Nordsjællands Veterantogs organisation

Nordsjællands Veterantog styres og drives således overordnet af “Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog”. Til daglige driftsopgaver har fonden indgået samarbejdsaftaler med to jernbaneklubber som stiller såvel mandskab som materiel til rådighed for fondens aktiviteter.

De to jernbaneklubber er Nordsjællands Jernbaneklub samt Nordisk Jernbane-klub.

Til den daglige ledelse har fonden nedsat et forretningsudvalg der består foruden fondens formand og fondens driftbestyrer ligeledes af 3 indsatte medlemmer fra de to jernbaneklubber. Forretningsudvalget varetager således den daglige ledelse.

Læs mere om

Kontakt til Nordsjællands Jernbaneklub

Kontakt til Nordisk Jernbane-klub

Kontakt til Forretningsudvalget

Jubilæum
Forspandstog
SVJ Nr 1

I de sidste 10 år har veterantoget kørt med mere end

200.000

gæster på jernbanen med vores tog!