Covid19-restriktioner for Nordsjællands Veterantog

Kære gæst

Nordsjællands Veterantog kører igen veterantog efter en pause grundet Covid-19 pandemien.

Vi genoptager vores populære veterantog under forhøjede sikkerhedsretningslinjer.

Vi sælger kun billetter til et begrænset antal pladser, så vi kan holde tilstrækkelig afstand mellem vores passagerer. Vi anviser pladserne i togvognene således, at der er tilstrækkelig plads mellem alle gæster, dog kan familiegrupper tillades at sidde tættere sammen.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kører med Nordsjællands Veterantog?

  • Mød kun op på til et af Nordsjællands Veterantog, hvis du er rask, uden symptomer og vurderer, at du er udenfor myndighedernes risikogrupper.
  • Ved fremmøde på perronen, bedes I respekterer afstand til andre personer på perronen. Fordel jer på perronen.
  • Når toget ankommer, bedes I vente på instrukser fra togpersonalet til ombordstigning, således at ombordstigning og pladsanvisning foregår i roligt tempo med sikker afstand imellem gæsterne.
  • Hold afstand. Den begrænsede plads gør, at det er vigtigt, at gæster der følges ad og skal sidde sammen, går ombord samtidig efter togpersonalets anvisning.
  • Efterkom budskaber på skilte og vejledning fra Nordsjællands Veterantog’s personale.
  • Brug håndsprit, hvor det er stillet frem – vogne aftørres regelmæssigt af personalet.
  • Vær opmærksom på at din billet også er en pladsreservation – kom i god tid til togafgangen.
  • Toiletterne i Veterantoget er aflåste. Benyt eventuelt stationernes toiletter før afgang.
  • Vinduer der er åbne bedes holdes åbne. Ventilation nedsætter smitterisikoen betragtelig.
  • Vi henstiller til at du bliver siddende på den anviste plads under togturen, så tager du mest mulig hensyn til de øvrige gæster.

Hvorfor kører Nordsjællands Veterantog igen efter corona-nedlukningen?

Myndighedernes program for genåbning af Danmark tillader os nu at påbegynde kørslen. Vi følger en række råd om bl.a. afstand, information og hygiejne til både passagerer og personale.

Med venlig hilsen

Nordsjællands Veterantog