K 582 med blandede vogne i 2016.

Damplokomotiver og veterantog hører sammen

Hjælp os med at få vores store damplokomotiv K 582 restaureret og ud at køre.

Nordsjællands Veterantog ejer en håndfuld fine danske damplokomotiver. I 2024 regner vi med efter endt restaurering at sætte et mindre lokomotiv årgang 1907 i drift på de baner, hvor det oprindelig kørte, nemlig Hornbækbanen og Gribskovbanen.

Men vi har endnu større planer:

Vores fine DSB-lokomotiv litra K 582 skal ud at køre igen. Det er bygget i Milano i 1900 efter danske tegninger og var dengang DSB’s største persontogslokomotiv.

Vores K-maskinen kørte for Nordsjællands Veterantog indtil 2016. På det tidspunkt var dampkedlen så slidt, at vi måtte tage det ud af drift. Det betyder, at vi i øjeblikket ikke kan køre store og hurtige tog med damp på Kystbanen, som vi traditionelt har gjort. Men det vil vi igen. Derfor er vi nu ved at samle penge fra fonde og alle, der vil være med, så vi kan renovere kedlen og fyrkassen hos specialister i England. Mens det foregår, skal vores dygtige frivillige istandsætte resten af lokomotivet i vores dampremise ved Rungsted Kyst station. Det hele koster 2 mio. kr., så alle bidrag, store som små, har stor betydning og er mere end velkomne.

Hvis du vil hjælpe K 582 ud at køre, kan du indbetale et beløb på
Mobile Pay nr. 378 301
eller på bankkonto 2276 6297368921
Indsamlingen føres af Nordsjællands Jernbaneklub, CVR 30950933, Formand – Villy Jørgensen, v.joergensen@veterantoget.dk
Regnskab på CivilstyrelsenNSJK vedtægter

Lær K-maskinen at kende

Otto Busses lokomotivrevolution
Konstruktionen af K-maskinen skete i DSB’s egen ingeniørafdeling under ledelse af en i danske og udenlandske jernbanekredse legendarisk skikkelse, maskiningeniør, senere maskindirektør Otto Busse. Hans nyskabelse var at hjemtage konstruktion og tegning af Statsbanernes lokomotiver, så DSB selv leverede tegningerne til fabrikkerne i udlandet. Før havde man købt mere eller mindre tilpassede standardmodeller af lokomotiver fra forskellige fabrikker med det resultat, at vedligeholdelse og reservedele var et uhensigtsmæssigt virvar. Med den standardisering, som Otto Busse iværksatte, blev alt nu forenklet til forholdsvis få dansktegnede lokomotivmodeller, der kunne dele reservedele, ikke blot mellem helt ens lokomotiver, men også mellem forskellige samtænkte lokomotivtyper som f.eks. ranger-, gods- og persontogslokomotiver. Denne standardisering var et udtryk for, hvordan håndværk blev til industri.

Søsterlokomotivet, nr. 583, det næste i produktionsrækken, på drejeskiven engang i 1930’erne.

Otto Busse konstruerede en lang række lokomotivmodeller. De to berømteste og mest kendte er utvivlsomt den eksklusive eksprestogsmaskine litra P fra 1907, der blev belønnet med guldmedalje på verdensudstillingen i Bryssel i 1910, og så litra K fra 1894.

100 K-maskiner
Litra K blev produceret i ikke færre end 100 eksemplarer fra 1894 til 1902, og derefter byggedes yderligere 19 lokomotiver, litra C, af næsten samme konstruktion. K-maskinen blev Statsbanernes standard il- og persontogslokomotiv frem til 2. verdenskrig og eksisterede som aktivt toglokomotiv så sent som i 1960’erne. Vort eksemplar er som nævnt bygget hos Breda i Milano, men fordi typen var konstrueret af aftageren, nemlig DSB, og var standardiseret, kunne man nu bestille lokomotiverne på forskellige fabrikker over hele Europa på grundlag af deres konkurrerende tilbud. K- og C-maskinerne blev således produceret på en italiensk, en skotsk og ikke mindre en fem tyske fabrikker.

Busses lokomotiver var ved siden af den ingeniørmæssige konstruktion ofte æstetiske mesterværker. For tusinder af skolebørn og andre hyppigt rejsende personer landet over blev K-maskinen mere end nogen andre typer lokomotivet. Dets karakteristiske førerhus med det ene vindue på siden, de elegante linjer, de store ekscenterskiver på hjulenes trækstænger og hjulstillingen med to små forløberhjul og to kæmpestore drivhjul som på et prærielokomotiv tog de færreste fejl af. Lokomotivet kørte i det over halve århundrede, det var i nummer hos DSB, på vekslende steder over hele Danmark.

Bevarelsen af K 582 handler om langt mere end et lokomotiv
Bevarelsen af K 582 er en kulturel og teknisk opgave, som Nordsjællands Veterantog opfatter som en forpligtelse og et privilegium. Det er forhåbningen, at det vil lykkes foreningen at interessere mulige donatorer ikke blot for at bevare et stykke overlegen teknik fra gründertiden. Det er i sig selv er vigtigt, men bevaring er også betydningsfuld på grund af K-maskinens rolle i den kulturelle kontekst som et arketypisk lokomotiv, der er centralt placeret i historien om, hvordan Danmark i årene omkring 1900 blev et moderne samfund – i høj grad med jernbanerne som forudsætning.

Vi håber inderligt, at det vil lykkes os at skaffe de nødvendige midler til at skabe et nyt liv for lokomotivet.

Nordsjællands Veterantog.

Følg K582 på Facebook for at holde dig opdateret omkring nyheder og fremgang i det igangværende projekt med reparationen af K582. Få de seneste opdateringer og spændende indblik i arbejdet bagved. Følg os nu for at være en del af fællesskabet og følge med i denne spændende rejse!

Du kan også læse mere om K582 på vores matriel side her: https://veterantoget.dk/materiel/damplokomotiver/dsb-k582/