Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

Genfødsel af GDS 11 - alias HHB 4

GDS projektet 2003. Opdateret 2011.


Gds 11tegn

I 1962 blev der kørt afskedstur med GDS 11 på dens anden hjembane, Gribskovbanen. Dens første bane, HHGB, blev den pensioneret fra i 1939. I marts 1964 blev den ført til Maribo og nogle år senere videre til Gedser.

 

I 2003 blev lokomotivet ved en byttehandel mellem DJK og Nordsjællands Veterantog en del af vores damplokomotivflåde.

 

Knap nok havde lokomotivet skiftet ejer før Lokalbanen A/S og Nordsjællands Veterantog indgik en aftale om at gøre nr. 11 køreklart. Med et 125 års jubilæum på Gribskovsbanen i 2005, et 100 års jubilæum på Hornbæksbanen i 2006 samt lokomotivets egen 100 års fødseldag i 2007, er der god basis for en genfødsel af det sidste tilbageværende damplokomotiv fra begge baner.

 

Fra ide til virkelighed kan der være langt, og de økonomiske forudsætninger for en restaurering skulle bringes på plads. Et reklamebureau blev hyret til fundraising. I samarbejde med lokalbanens direktør, et par administrative medarbejdere og klubben blev der lagt en strategi for hvordan denne økonomiske forudsætning kunne tilvejebringes. Under sloganet: 125 år - 40 tons stål - 700.000 kr. og hel en masse damp, blev pengeindsamlingen sat i værk.

 

I september 2003 blev lokomotivet bragt fra Gedser til Græsted med vognbjørn.

 

Sideløbende med lokomotivets hjemkomst, gik der for alvor hul på fundraisingen, og den 1 januar 2004 var der indsamlet godt 500.000 kr. i form af pengebeløb og tjenester. Med en så massiv opbakning kunne trin 2 i restaureringsplanen iværksættes - opførelse af en midlertidig hal i Græsted hvor arbejdet med lokomotivet kunne foregå.

 

Arbejdet på lokomotivet har ikke ligget stille, idet vi med en rask indsats fik afmonteret førerhus, kulkasse og vandkasser. Kulkassen blev transporteret til et smedefirma i Gilleleje. Kulkassen var dog så dårlig at det ikke kunne komme på tale at genbruge andet end nogle få beslag. Firmaet mestrer den moderne teknologi, men med nittearbejdet må vi rykke ud for at sætte dem ind i nitningens mysterier, så de godt 300 nitter kan laves rigtigt.

 

Fremtiden bringer en yderligere adskillelse, så kedel og undervogn bliver adskilt og vi kan gå i gang med at lave disse. Undervognen er meget rusten, men alt mekanisk bærer præg af meget lidt slitage, så der er begrundet håb om at slippe let omkring denne opgave. Kedlen derimod kan indeholde overraskelser, der vil tage tid at reparere. Men ved vores første inspektion var hovedindtrykket dog at vi her havde med en rimelig god kedel at gøre.

 

Men hvad er det så for et lokomotiv vi forhåbentlig kan spænde for vores veterantog?


Vi håber på at kunne føre udseendet så meget tilbage, at det ved første øjekast kommer til at ligne det fabriksfotografi som blev taget umiddelbart før leveringen fra Henschel og Sohn i 1907. Dvs. at trykluftpumpen vil blive bygget væk fra dens meget dominerende plads foran den ene vandkasse, et Nathans smøreapparat vil genindtage den konsol der er støbt ud i et med regulatorstolen og en træ-kofanger vil pryde forenden af lokomotivet. Sidstnævnte har nok kun været monteret på fabrikken, da der ikke findes nogen billeder fra HHB med den på.

 

Størrelsesmæssigt vil maskinen nok vise sig at passe rigtigt godt til vores driftsform på de nordsjællandske privatbaner. Kedlen er meget stor; ja på størrelse med en k-maskines - vel at bemærke uden overheder. Det skal så vise sig om vi kommer til at savne en sådan, da nr. 11 jo er et mættedamp lokomotiv. Noget lokomotivførere og fyrbødere nok lige skal lære at tumle, da vi jo aldrig har kørt uden overheder på vores lokomotiver. Hjulstørrelsen er en mellemting mellem ØSJS nr. 7 og OKMJ nr. 14, mens cylinder diameter og slaglængde er identisk med nr. 7. Noget der tyder på en rigtig "trækker" med blæs i skorstenen.