Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

Nyhedsbrev 2002

S 740 er her endnu…!

Image 004

Først og fremmest skal denne udgave af S 740 Nyt, den første i alt for lang tid, indledes med en stor undskyldning til vore bidragydere. Der er gået alt for lang tid siden der sidst er kommet information om projektet. Det er klart at det må virke problematisk på projektets støtter at de i så lang tid ikke har hørt nyt om S 740 direkte fra kilden. Der er mange grunde til dette og vi skal ikke prøve at bortforklare det urimelige i situationen. Vi kan blot sige at opgaven med at vedligeholde så stort et projekt med rent fritidsarbejde over så lang tid har sin pris.


Der har i de sidste år været en række store udfordringer for medlemmerne i Nordsjællands Jernbaneklub i forbindelse med at fremtidssikre hele veterantoget og dets mulighed for fortsat at kunne køre. Dette har gjort at vi har prioriteret at løse de praktiske opgaver i forbindelse med S-maskine projektet og, desværre, renonceret på pleje af projektets grundlag, bidragyderne. Dette er selv følgelig forkert, og det er vi kede af. Skulle nogle af vore læsere have lyst til en nærmere snak om projektet er de velkomne til at kontakte Knud Sinding eller Hans Rønlev, se e-mail adresser nedenfor.


Når dette er sagt er det vigtigt for os at understrege, at målet selvfølgelig stadig er at se S 740 køre for egen kraft så snart som muligt, og der er heldigvis spændende nyheder at kunne fortælle: Lokomotivets kedel, vand- og kulkasser er endelig blevet forenet med undervognen. Godt nok ikke på det sted hvor det var meningen, færdiggørelsen kommer til at ske på det sted hvor lokomotivet i fremtiden kommer til at høre til, nemlig i Nordsjællands Jernbaneklubs værksted i remisen i Rungsted.


S 740 nu i Rungsted!


Og samlingen af lokomotivet er i gang.


Der er sket nogle store omvæltninger i projektet. Først og fremmest at værten for projektet i så lang tid, virksomheden Aalborg Boilers, ikke længere ejer det område som lokomotivet har stået på. Aalborg Boilers, og dermed pensionistklubben og medarbejderklubben, er ikke længere i stand til at huse og deltage i projektet. Det har derfor været nødvendigt at tage lokomotivet hjem, og dette skete i løbet af 2001.


Vi vil gerne igen takke Aalborg Boilers og den lange række af frivillige medarbejdere og andre interesserede i Aalborg som har ydet så stor en arbejdsindsats. Det er naturligt at de folk som har arbejdet så længe og uegennyttigt på lokomotivet er meget frustrerede over at det ultimative mål, at se maskinen forlade Aalborg ved egen damp, ikke har kunnet lade sig gøre. En af grundene til dette er at vi ikke har været i stand til at rejse nok penge og tilsluttende arbejdskraft. Alle fejl i den forbindelse er vores.


En anden og mere opmuntrende udvikling for projektet er, at der i de sidste år er kommet en række nye og entusiastiske medlemmer til vores arbejdsstyrke i Nordsjællands Jernbaneklubs lokomotivværksted i Rungsted. Selv om denne arbejdsstyrke er meget ophængt med at vedligeholde lokomotiver til veterantogets løbende drift, har et hold af entusiastiske og dygtige unge medlemmer meldt ud at de vil fuldføre restaureringen af S 740 under vort eget tag i Rungsted. Som det første har de samlet kedel, vandkasser og undervogn efter ankomsten til Rungsted.


S 740 arrangement i Rungsted


Tag lokomotivet i øjesyn og mød arbejdsholdet.


Vi vil gerne invitere alle bidragydere til Rungsted for at tage lokomotivet i øjesyn. I er derfor meget velkomne i Rungsted remise, Øster Stationsvej, Rungsted Kyst. Søndag d. 25/8 kl. 14-16.

Tag øresundstoget til Rungsted Kyst. Ankomst fra København kl. 13.51, ankomst fra Helsingør kl. 13.47. Forlad stationen på øst-siden - spor 1 hvor toget fra København ankommer - og gå til højre ad Øster Stationsvej. Remisen ligger, hvor vejen slutter.


Arbejdsholdet og projektfolkene vil fortælle om det fortsatte arbejde på S 740. Vi vil vise billeder fra arbejdet i Aalborg, af transporten Aalborg - Rungsted og af da kedlen blev løftet på plads for ganske nylig. Endelig vil klubben være vært ved en let anretning.


Vi vil bede om, at man tilmelder sig arrangementet på forhånd på tlf. 38 81 09 40 (læg besked på telefonsvareren).

Image 006


Det fortsatte arbejde i Rungsted


Hvad mangler der?


Vi vil lave lokomotivet, skaf de sidste penge! Det er udmeldingen fra arbejdsholdet i Rungsted. Hvis vi på en rimelig tid kan rejse de ca. 150.000 kr som det vil koste at fuldføre restaureringen er holdet klar til at fuldføre arbejdet.


De udestående opgaver kan (i stikord) opsumeres således:


  • Vandkasser og førerhus afmonteres for sandblæsning og sprøjtemaling
  • Kedel isoleres
  • Fremstilling af ny kedelbeklædning
  • Opsvejsning af forstærkninger i røgkammer
  • Opsvejsning af revnet inderskorsten
  • Fremstilling af ny fødevandsforvarmer
  • Reparation af div. smørerør og damprør på kedel
  • Opslibning af ventiler og eftersyn af regulator
  • Reparation af trykluft- og fødevandspumpe
  • Dumpning af forløber for rep. af hovedleje


Økonomien


Det er frustrerende hele tiden at måtte konstatere at der til stadighed ikke er penge nok. En del af grunden til denne situation er selvfølgelig det faktum at istandsættelsen af lokomotivet som bekendt har taget længere tid og kostet flere penge end beregnet. Uforudsigelige fejl ved akselsølerne kostede som man vil huske 60.000 kr. for nogle år siden, og den nylige hjemtagelse af lokomotivets forskellige dele kostede yderligere 50.000 kr. som Nordsjællands Jernbaneklub har måttet lægge ud.


Der er derfor med en vis sammenbidthed at projektholdet fortsætter arbejdet med at rejse penge. Som det beskrives i afsnittet "hvad mangler der" kræves der som situationen er nu, ca. 150.000 kr. for at kunne føre projektet til ende. Det er mange penge, men der er kun en vej, og det er at se at få dem skaffet. På trods af at der har været så mange ærgerlige ekstraudgifter på projektet er vi i den situation at tre fjerdedele af lokomotivet nu er færdigt, og der derfor er noget at vise frem, og samtidig er lokomotivets nye placering bedre egnet til at vise det frem for bidragyderne og potentielle nye sponsorer. Vores strategi for indsamlingen har dermed fået et fornyet grundlag.


Image 008


Strategien


Planlægning, presse og penge


På det overordnede plan er grundlaget selvfølgelig at vi vil have vores lokomotiv færdigt! På trods af at dette projekt har været en større mundfuld at sluge end vi havde regnet med, har vi altid i Nordsjællands Jernbaneklub, og før det da vi hed Helsingør Jernbaneklub, været nogle uforbederlige optimister. Vi har reddet vores veterantog igennem en række situationer hvor udefra kommende forhold truede med at stække muligheden for overhovedet at køre på de offentlige baner, truede med at berøve os tag over hovedet osv. Samtidig har interne forhold, som f.eks. at drive en ret stor virksomhed udelukkende ved fritidsarbejde, skaffe nye medarbejdere (medlemmer) og tilbyde dem forhold som moderne mennesker gider bruge deres fritid i, været stadige opgaver. På trods af modgang og udfordringer har klubbens medlemmer magtet at holde veterantoget kørende, og også, så vidt det er muligt, at sikre dets fremtid. Derfor skal også nok lykkes os at føre dette projekt til ende, selvom det bliver over et forløb på 10 år i stedet for 2 eller 3. Vi regner med at det der betyder mest for bidragyderne er, at lokomotivet, deres lokomotiv, bliver færdigt. Og det bliver det!


På det praktiske plan er vores strategi nu først og fremmest at gøre projektet synligt. Vi er så langt fremme at der er noget at vise frem, og det bedste grundlag for at få flere sponsorer er at projektet bliver kendt. Dette er ikke så let endda, vi har f. eks tit uden held prøvet at gøre TV interesseret i at vise klip fra arbejdet. Mere held har vi haft med aviser og blade, og det er her at grundlaget skal være. Vi vil derfor prøve at få maksimal dækning fra de trykte medier gennem udsendelse af pressemeddelelser og gennem personlig henvendelse til redaktioner og journalister. Med den baggrund vil vi prøve at gøre virksomheder og andre interesserede i at sponsorere os mod at blive eksponeret ved skilte i veterantogets driftshjemsted i Græsted, på vores hjemmeside og om muligt på andre måder. Vi håber at kunne komme i dialog med potentielt interesserede sponsorer omkring modydelser. Vi vil selvfølgelig også endnu engang prøve at få TV i tale, selvom vi ikke tør lægge an på det.

Image 006


Hjælp…!


Det er vores erfaring at de samarbejdspartnere som giver noget til projektet, det være sig penge, materialer, ydelser eller omtale, har fået formidlet kontakten gennem nogen som kender vedkommende. Det er derfor meget vigtigt for os at få hjælp fra alle som kender centralt placerede personer indenfor presse, virksomheder som kunne tænkes at kunne blive potentielle sponsorer, TV eller personligheder indenfor erhverv eller kultur, som kunne tænkes at ville hjælpe med yderligere kontakter eller gode råd.


Det er vigtigt at understrege at vi selvfølgelig ikke forventer at sådanne kontakter automatisk "giver noget" fordi de er formidlet gennem bidragydere eller andre støtter af S 740 projektet. Det drejer sig ikke om at forsøge at lægge pres på nogen ved hjælp af den, der formidler kontakten. Det som er det vigtige ved en formidlet kontakt er simpelthen at komme udenom papirkurven i forkontoret, så vi kan få lov til at fremføre projektet.


Image 010
Støt S 740Her kan du læse mere projekt DSB S 740:


Støt DSB S 740
DSB S 740 Dagbog
DSB S 740 Galleri
DSB S 740 Sponsorer