Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

Realdania donerer 3,8 mill Kr. til Rungsted Remise

Renovering af Rungsted remise sat på skinner.

Det er med stor glæde at vi kan meddele, at Realdania den 17. august har offentliggjort, at man har bevilget 3,8 mio. kr. til renovering af Rungsted remise.

Den 1. august 2009 overtog Nordsjællands Veterantog Rungsted remise fra DSB efter 38 år som lejere. I de 38 år har der hersket megen uvished om både remisens og klubbens fremtid på stedet. Derfor har vedligeholdelsen begrænset sig til det absolut nødvendige. Med overtagelsen blev denne usikkerhed afklaret, så der nu kunne lægges langsigtede planer for Rungsted Remise.

Der har gennem flere år været brugt megen tid på at beskrive et projekt, som skal sikre en fremtidig udvikling på stedet, samt en bevarelse af såvel den historiske bygning som de omkringliggende faciliteter. Parallelt hermed er der gennem nogle år arbejdet målrettet for at lykkes med denne særligt denne donation.

Købet af remisen fra DSB, og Hørsholm Kommunes opbakning til os, er væsentlige hjørnesten i denne udvikling. Men det er først og fremmest det store engagement fra medlemmernes side, der har været udslagsgivende.  Støtten fra Realdania er en stor håndsrækning, og en anerkendelse af det store arbejde, som medlemmerne allerede har lagt i istandsættelse af remisen indvendigt, og vedligeholdelse af området omkring remisen.

Den del af Rungsted-projektet, der nu er finansieret, er primært remisens klimaskjold, dvs. tag, vægge, vinduer, samt isolering og brandsikring. Dermed sikres bygningen som den kulturhistoriske perle den er, og klubbens mange aktive medlemmer i Rungsted får en arbejdsplads, som de kan være stolte af, og hvor de nu kan gå i tørvejr.

Nordsjællands Veterantog vil snarest udpege en projektleder, der sammen med Realdania skal stå for gennemførelsen af projektet.

Yderligere oplysninger om bevillingen kan ses på: http://realdania.dk/Presse/Nyheder/2010/Nordsjællands+Veterantog-170810.aspx



Med venlig hilsen
Fonden til Drift af
NORDSJÆLLANDS VETERANTOG


Michael Randrup                                           Anders Dørge
Bestyrelsesformand, advokat                         Næstformand, driftbestyrer