Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

9. juni 2013

Nyt fra HHB 4 projektet

HHB 4 Dagbog - 21. maj 2013

GDS 11 Tisvildeleje Remise _400

HHB 4 nyhedsbrev 21/5-2013


Så er der atter lidt nyt fra den gamle remise og HHB 4.


K 582 er kørt til Græsted og dermed er muligheden for at koncentrere os om HHB 4 så stor som aldrig før . Desuden er der blevet meget bedre plads i remisen idet vi også råder over K maskinens spor. Her har vi nu anbragt de sidste reservedele til HHB 4 som er blevet sendt til Rungsted fra Græsted. Nu skal vi "bare" sørge for at de er skruet på nr 4 inden K maskinen kommer hjem igen


Lige nu koncentrerer vi os om at få rettet koppeltappene op på forreste og bagerste drivhlul. Vi har aftalt med Firma Metalock at de hjælper os med denne opgave, men det krævede at hjulene skulle af igen og anbringes så hjulfladen står vandret. Desuden skal der bygges nogle hjælpeværktøjer og det er et arbejde der er i gang. Vi anbringer hjulene i morgen på det spor hvor K maskinen stod, så der kan blive plads til rørsjakket bagved nr 4.
Når vi nu har hjulene af, kan vi kontrollere lejerne efter at de har kørt frem og tilbage på Natsporet. Vi kan se at et af lejerne kræver lidt mere tilskrabning .


Vi vil gerne have det her arbejde gennemført hurtigst mulig så vi kan få hjulene på igen og kedlen taget af. Det giver ikke meget mening at fylde remisen med både hjul og kedel på samme tid


Vores rørsjak er kommet godt igang og nogle fine føderør er på vej gennem bukkemaskinen. Onsdag leveres også de sidste haner, og så kan man også begynde på de små rør.


Pladearbejdet på førerhuset er færdigt og vi er klar til at nitte. Jesper H som er den drivende kraft kan ikke være i remisen de næste par onsdage, men jeg håber at Ib i morgen vil rigge luftværktøj til og lave et par prøvenitninger så vi kan se at det virker. Når vi skal i gang for alvor bliver det ikke på onsdage da nitning giver en forfærdelig larm.


Imens fortsætter Jørgen Eriksen med at tilpasse vinduesrammerne i førerhuset.


Arbejdet i røgkammeret har ligget lidt stille et stykke tid, men det håber vi at få noget mere gang i nu da mest muligt gerne skulle være færdig inden vi tager kedlen af. Vores underleverandør af udgangsrør rykkes med jævne mellemrum


Når man er i gang med et så stort projekt , opstår der ind imellem nogle tekniske diskussioner, ofte som følge at at vi skal afveje det originale udseende af lokomotivet med det faktum at vi også ønsker at det skal kunne være et driftlokomotiv.


Et af disse diskussioner har været omkring placering af manometre, hvor vi ikke kunne bruge den originale placering bl.a på grund af manometrenes størrelse og fordi vi har set at manometre placeret direkte på førerhusets tynde forplade, medfører at manometrene i koldt vejr fryser og enten frostsprænges eller viser forkert. Det er nu besluttet at Ib hurtigst muligt laver 2 plader som anbringes i en passende afstand fra førerhusforvæggen . Disse vil så bære manometre for hhv fører og fyrbøder. Da beslutningsprocessen desværre har taget nogen tid, er det en opgave som nu har høj prioritet af hensyn til rørtræk.


Et andet emne har været blæserventil. Den oprindelige blæser var en ventil på dampfordelingsstykket med et langt rør ud til blæsere. Her blev opsamlet kondens som ved opbremsing gav en sort "bøvs" til glæde for passagererne på første endeperron og de folk der stod på perronen. DSB løste problemet ved at anbringe ventilen helt ude på røgkammeret og så "fjernstyre" ventilen fra førerhuset. K maskinen har sidstnævnte løsning og i sin tid blev OKMJ 14 også bygget om. Ud fra et sikkerhedsmæssigt/ riskiko synspunkt blev DSB løsningen foretrukket oprindeligt på nr 4, men vi har dog aftalt at hvis tilhængerne af det oprindelige blæsersystem kan dokumentere at chancen for at få tilsvinet køretøjer og personer er den samme for begge løsninger suppleret med en risikoanalyse, som så vil ligge i projektdokumentationen, ja så kan vi gennemføre den løsning som nr 4 er født med. Af hensyn til projektforløbet skal denne dokumentation foreligge den 25/5, og eller kører vi videre med "DSB" løsningen.


Læs mere om projektet på HHB 4 projektsiderne.