Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

HFHJ M 8 Historie

HFHJ M8

Marcipanbrødenes beslutning og fødsel


Kort efter 2. verdenskrig blev der inden for privatbanernes ledelser nedsat et udvalg til at forhandle direkte med Trafikministeriet om den absolut påkrævede fornyelse af privatbanernes materiel. Ud over at det var udvalgets mål at skaffe midler til moderne og driftsmæssigt økonomisk materiel, var man også enige om, at materiel-anskaffelserne skulle være standardiserede. Hermed kunne anskaffelsesprisen nedbringes, ligesom der ville blive tale om en forenkling i reservedelsspørgsmålet. Udvalgets moderniseringsforslag blev forelagt Folketinget i 1947, og efter adskillige udvalgsbehandlinger resulterede det i den såkaldte moderniseringslov. Herefter blev der udarbejdet adskillige projekter, for bl.a. at tage hensyn til udenlandske erfaringer.


Kort efter krigens ophør i 1945 var William Bay, der var ingeniør hos Frichs i Århus, sat på opgaven med at udvikle et lokomotiv til privatbanerne. Frichs' overingeniør Rudolf Zeis Floor og William Bay var ikke helt enige om udviklingen af det nye lokomotiv, hvorfor Bay fik lov til at arbejde med sit projekt i fritiden. Bays projekt var færdigt i slutningen af 1948, og samtidig hermed fik han nyt arbejde i Høng.


Allerede i februar 1949 blev lokomotivet "antaget" af privatbaneudvalget. Prisen på lokomotivet var 700.000 kr. Bay var naturligvis overrasket over, at "hans" lokomotiv blev antaget samtidig med, at det var Floor, der tog æren. I løbet af 1949 diskuterede de forskellige privatbanedirektører, hvilke baner der havde behov for det fine nye lokomotiv. Den 08.12.1949 fik man ministeriets godkendelse, og kontrakten med Frichs på levering af 9 lokomotiver blev indgået den 06.06.1950.


M8_BW_2_0

Lokomotiverne var forventet leveret i sommeren 1951, men som det så ofte sker, blev lokomotiverne først leveret i løbet af sommeren 1952. Lokomotiverne blev den sidste "rene" danske lokomotivkonstruktion med dansk design, danske dieselmotorer og dansk elektrisk udrustning. For at øge driftsikkerheden er lokomotivet egentligt opbygget som to halve lokomotiver. Hvis den ene diesel-motor skulle gøre knuder, kunne man altid humpe hjem på den anden.


Lokomotiverne blev et revolutionerende fremskridt for de hårdt trængte privatbaner. Ved de store privatbanenedlæggelser sidst i 60-erne skiftede to af lokomotiverne ejere. Da DSB i 1990'erne begyndte at sælge ud af deres gamle diesellokomotiver (litra MX bygget i 1960-62), blev flere af de gamle lokomotiver "pensioneret" eller hensat som reserve efter 45 års tro tjeneste.


Det er ikke tidligere sket i Danmark, at en samlet levering af lokomotiver alle er i drift efter 50 år. Seks af lokomotiverne kan opleves på veteranbanerne i Danmark, og de sidste 3 lokomotiver henstår som reserve på privatbanerne.


SB_BW_3

Nordsjællands Veterantogs HFHJ M 8


I løbet af 1995 købte Nordsjællands Veterantog HFHJ M 8 af HFHJ for 10.000 kr og prisen inkluderede en opmaling i den tidligere så flotte udgave: Kirsebærrød med beige overdel, blåt mavebånd og gråt tag. Målet var at kunne præsentere et flot lokomotiv til HFHJs 100 års jubilæum den 1. juni 1997.


HFHJ M 8 var sat til salg grundet, at den skulle have nye hjulringe. Denne opgave påtog Nordsjællands Veterantog sig, og med hjælp fra DSB's hjulværksted blev alle hjul skiftet i 1996. Herefter blev M8 kørt til Hundested, hvor den blev malet og kunne således præsenteres ved banens jubilæum i oprindelig udseende.


Desværre viste HFHj M 8 sig at være et ustabilt lokomotiv. Jævntlig brød motor 1 ned, den frostsprængtes og toppakninger røg jævntlig.
Nordsjælland Veterantog har derfor haft M 8 ude af drift i de seneste år, men i 2010 er motorene gennemgået fra A-Z og det var et fantastisk øjeblik for klubben, da motor 1 startede efter at have stået stille i over 7 år.


M 8 er nu tilbage i fuld drift og kan atter ses i det nordsjællandske landskab trækkende en lang række af de gamle to-akslede vogne.


Læs mere om HFHJ M 8's teknik

Damplokomotiver _ico _100x 67 Motorvogne _ico _100x 67 Personvogne _ico _100x 67 Pak _godsvogn _100x 67 Gungner _100x 67
Damplokomotiver Motormateriel Personvogne Gods/Pakvogne Museumslager