Søg

 

Nyheder

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vores Ar...

8. oktober 2016

Årets juletog

Årets juletog er nu annonceret. Veteranto...

23. juli 2016

Veterantog på Frederiksværkbanen

Veterantog på Frederiksværkbanen Veterantog...

13. marts 2016

Bemærk. Bakketogene og Husene rundt har ændrede køredage

Bemærk venligst. På grund af at Banedanmark...

28. februar 2016

Arrangementer 2016 er klar

Arrangementer 2016 er klar Nordsjællands Ve...

Bruger Login
Bruger Login

SJ S2 1307 Historie

1307-1955-250x 128v2Statens Järnväger, SJ S2 1307


S2 1307 er bygget på Motala Verkstad i 1917. S2 lokomotiverne er på mange måder en videreudvikling af den svenske S-type. Ideen var at skabe et tenderlokomotiv med S-maskinens gode egenskaber, men S2 skulle både kunne køre hurtigere og længere  uden vand- og kulpåfyldning.

I 1915 var konstruktionsarbejdet afsluttet på det nye store 2-cylindrede damplokomotiv. Der var lagt stor vægt på forrådet af kul og vand, og resultatet var da også, at lokomotivet kunne rumme 10 m3 vand og 3,6 tons kul, hvilket ifølge beregningerne skulle række til 120 km med fuld belastning uden påfyldning af vand. I et forsøg på standardisering havde man valgt samme kedel og hjul, som i forvejen anvendtes på forskellige andre SJ-lokomotiver.

 

SJ1307_EO_org BW_250x 167Hastigheden blev sat til 90 km/t, en hastighed som ikke tidligere var blevet tilladt for tenderlokomotiver i Sverige. På grund af typens gode løbeegenskaber og store vandforråd blev de så populære, at det fortælles, at enkelte distrikter stod i kø for at få dem tildelt. Desuagtet blev der af uforklarlige grunde kun bygget fem maskiner.

Lokomotiverne var yderst anvendelige. De er gennem årene blevet brugt til både person- og godstog. S2 1307 afsluttede sin aktive SJ-periode med at køre sovevognstog mellem Kristiansstad og Karlshamn.


S2 lokomotivernes ændringer gennem tiden


På lokomotiverne har der gennem tiderne været gennemført en række ændringer.

I 1920 ombyggedes bremsesystemet fra vacuum til moderne trykluft, og petroleumsbelysningen erstattedes af gaslamper. Under krigen ombyggedes maskinerne til brændefyring, og efter krigen monteredes den nuværende elektriske belysning. Så sent som i 1962 fik S2 1307 en hel ny kedel, og året efter blev maskinen udrangeret og overført til beredskabs reserven, og senere til det svenske jernbanemuseum. Herfra "købte" Skånska Järnvägsklubben maskinen på meget favorable vilkår, men maskinen måtte ikke gøres til genstand for videresalg. Maskinen viste sig imidlertid for stor til klubbens spinkle spor mellem Brösarp og S:t Olof, hvorfor den snart blev hensat.


Nordsjællands Jernbaneklub bytter sig til SJ S2 1307


SJ1307_old _250x 167Nordsjællands Jernbaneklub havde tidligere købt et andet svensk lokomotiv, S 1280,  der var kommet til Danmark under energikrisen i 1972. Da dette lokomotiv var lige lille nok til klubbens hastigt voksende tog, så man sig om efter en noget større og kraftigere, som man hurtigt kunne få ud at køre. I 1989 indgik Nordsjællands Jernbaneklub og Skånska Järnvägsklubben en bytteaftale; dog måtte Nordsjællands Jernbaneklub først købe S2 1307 fri af jernbanemuseet formedelst 25.000 skr. Efter knap et halvt års intensivt arbejde var maskinen ombygget, således at den opfyldte alle de danske krav.

Nordsjællands Jernbaneklub kunne derfor fremføre sine store damptog på strækningerne, om ikke historisk korrekt, så til gengæld med stor præcision. I november 1998 gik en af hjulringene pludselig løs. I foråret 1999 fik lokomotivet nye hjulringe hos det tyske lokomotivværksted MaLoWa. Samtidig blev hjultappene udskiftet og alle lejerne lavet af MaLoWa, et arbejde der desværre efterfølgende gav mange driftsproblemer.


SJ S2 1307 midlertidig hensat for reparation


I løbet af 2005, efter mange års tjeneste for Nordsjællands Veterantog, er dele af kedlens bundramme tæret så meget at en reparation er nødvendig. Denne reparation indbærer svejtsning af nye hoveder på nitterne i bundrammen. Denne metode er ikke kendt af trafikstyrelsen i Danmark som skal syne og godkende vort materiel. Derfor er S2 1307 midlertidig hensat indtil en ny procedure for godkendelse er på plads. Dette arbejde pågår i øjeblikket. Vi håber derfor for et muligt gensyn med S2 1307 på de danske skinner.


Læs mere om SJ S2 1307's teknik

Damplokomotiver _ico _100x 67 Motorvogne _ico _100x 67 Personvogne _ico _100x 67 Pak _godsvogn _100x 67 Gungner _100x 67
Damplokomotiver Motormateriel Personvogne Gods/Pakvogne Museumslager