Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

DSB S 740 Teknik

S740_PL_1_150x 100Traditionelt tenderlokomotiv


S 740 er et tenderlokomotiv, dvs at lokomotivet selv medbringer vand- og kulforråd, ialt 10m3 vand og 4 tons kul. Maskinen er en tre-cylindrede maskine med stempelglidere for regulering af damptilførelsen. Lokomotivet er forsynet med en forløber med én aksel og en boggie med to aksler bagerst under kulkassen, hjulstillingen bliver hermed 1-C-2.

 

S740_PL_7_v 1_150x 100Tre cylindre og Heusinger styring


S-maskinerne blev bygget tre-cylindrede. Der er anbragt en cylinder på hver side af lokomotivet og en i midten, inde under kedlen. Ved at gå fra de almindelige to til tre cylindre kan man forøge ydelsen. Hver cylinder forsynes med kraftdamp fra kedlen og afgiver spildedamp til skorstenen, ganske som ved et to-cylindret lokomotiv. Men hvor to cylindre giver en urolig kraftoverførsel til hjulene, giver tre cylindre et mere roligt og ensartet træk.

Dampen styres af almindelige rundglidere som trækkes af gliderstyring system Heusinger, et til hver cylinder. Den indvendige glider har sin glidertrækstang og kvadrant på venstre side af lokomotivet, som derved har to sæt på denne side.

Kedlen _150Kedlen


Kedlen er en traditionel røgrørskedel med overheder. Kedlen ligger meget højt på lokomotivet for at give plads til den indvendige cylinder, og på grund af lokomotivets udformning og begrænsninger af længde og vægt er kedlen en anelse underdimensioneret. Det kræver generelt en dygtig fyrbøder at fyre S-maskine, særligt når lokomotivet skal køre med stor belastning.


Når lokomotivet arbejder bliver vandet i kedlen til damp som driver maskinen, derfor må der hele tiden kunne tilføres nyt vand til kedlen. Injektorer er de apparater man bruger til at trykke vand ind i kedlen med. De virker ved at damp og vand blandes og skydes igennem en ventil i kedlen, fødeventilen, som er en simpel kontraventil.

Kondensationsudstyr


S-maskinerne blev i 1930-erne forsynet med et primitivt kondensatoranlæg, da de i stor stil skulle køre igennem tunnellen mellem København H og Østerport, den såkaldte boulevardbane. Røg og damp fra lokomotiverne var et stigende problem i tunnellen, og det blev besluttet at forsøge at afhjælpe dette ved at gøre S-maskinerne i stand til, i nogle få minutter af gangen, at lede spildedampen ned i vandkasserne.


Kondensoranlægget består af forskellige ret klodsede dele, store kontraventiler og diverse stangtræk til en klap, som under kondensatordrift dækker for afgangshætten. Dermed får fyret dårlige betingelser og skal næres ved blæserdamp.  Alt i alt fungerede systemet ikke godt, nogle lokomotivførere brugte det, andre var modstandere af det. Alt i alt et primitivt system som man kunne ønske havde været mere gennemført.

Smøreapparat


Centralsmøreapparatet er en pumpe som smører glidere og cylindere indvendigt ved at trykke olie ind i dampkanalerne omkring gliderne. Af pladsmangel udenpå lokomotivet er også smøreapparatet anbragt inde i førerhuset i venstre side.


Trykluftbremse


S 740 fik på linje med DSBs og privatbanernes lokomotiver trykluftbremse til afløsning for den oprindelige vacuumbremse. Overgangen til trykluftbremse i Danmark skete i tiden under og efter Anden Verdenskrig, hvor Danmark rettede ind efter resten af Europa. Trykluftbremsen virker på alle lokomotivets hjul, både automatisk når der bremses med alle togets bremser, eller separat for lokomotivet alene, når der rangeres.


S740_PL_4_v 1_150Røgskærme


Da røg og spildedamp havde en tendens til at slå ned over den højtliggende kedel og genere udsynet fra førerhuset, blev S-maskinerne i slutningen af 1930-erne forsynet med røgskærme, store plader på siden af røgkammeret. Disse plader leder sammen med en skrå plade foran under røgkammeret fartvinden op omkring skorstenen og hjælper på denne måde med til at løfte røg og damp opad. Røgskærme findes i et utal af udformninger, og ses tit på store lokomotiver i udlandet, f.eks Tyskland.


Førerhus og kulkasse


Førerhuset er helt lukket med døre i siderne. Dette gør arbejdspladsen for lokomotivfører og fyrbøder mere behagelig end ved de ældre halvåbne førerhuse. Da førerhuset er anbragt højt, er der kun ringe "faldhøjde" på kulbeholdningen i kulkassen bag førerhuset, og fyrbøderen må stikke mere efter kullene når beholdningen er lav. Da man efter åbningen af Storstrømsbroen ønskede at S-maskinerne skulle have kul nok til at kunne nå til Gedser byggedes kulkasserne højere i årene 1939 - 41.
Herunder kan du se alle væsentlige data. Hvis du vil vide mere om damplokomotiver, så kan du også læse mere på Wikipedia.

 


Byggested : Frichs, Danmark
Byggeår : 1928
Byggenummer : 86
Tomvægt : 77,7 tons
Akselfølge : 1C2t
Tjenestevægt : 99,0 tons
Styring : Heusinger
Tendervægt : -
Antal cylindre : 3
Bremsevægt : 50,7 tons
Cylinderdiameter : 430 mm
Kulforråd : 4,0 tons
Slaglængde : 670 mm
Vandforråd : 10,0 m³
Lejetype : Glidelejer
Hastighed : 90 km/t
Drivhjulsdiameter : 1.730 mm
Bremse : Trykluft
Løbehjulsdiameter : 1.054 mm
Længde : 14.860 mm
Kedeltryk : 12 kg/cm²
El-anlæg : -
Hedeflade : 118,2 m²
Belysning : -
Overhederflade : 46 m²
Placering : Rungsted
Risteareal : 2,4 m²
Status : Under restaurering
Damplokomotiver _ico _100x 67 Motorvogne _ico _100x 67 Personvogne _ico _100x 67 Pak _godsvogn _100x 67 Gungner _100x 67
Damplokomotiver Motormateriel Personvogne Gods/Pakvogne Museumslager