Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

DSB K 582 Teknik

Traditionelt damplokomotiv


DSB K 582 er et traditionelt lokomotiv med påkoblet tender for vand og kul. Maskinen er en 2-cylindret maskine med stempelglidere for regulering af damptilførelsen.


Fyring _TVoller _150x 100Kedlen


Kedlen er en vandret liggende røgrørskedel. Det vil sige at vandet bliver opvarmet af fyret via fyrkassen og via den varme røg der strømmer igennem røgrørene. Vandet opnår en maksimal temperatur er på ca. 190° C. Trykket er da oppe på maksimalt 12 kg/cm2.


Kedlen er desuden opbygget med overheder, der opvarmer dampen fra kedeltemperaturen  ca. 190° C. til ca. 325° C. Herved forøges energiindholdet i dampen, og dette forbedre lokomotivets virkningsgrad. Dampen der anvendes i cylindrene er altså overhedet og 'tør' damp i modsætning til maskiner uden overheder. Disse maskiner kaldes 'våddampmaskiner', fordi dampen er netop på det punkt, hvor den kondenserer.


K582_styring _EO_150x 100Styringen


Lokomotivføren kan regulere damptilførslen til stemplerne med styringen. Styringen er typen Tricks-styring (også kaldet Allans styring), og er med sine excentrikkert forholdsvis kompliceret og ikke særlig nøjagtige.  Vores øvrige lokomotiver (pånær ØG 1) anvender den nyere Heusinger-styring som er simplere og mere nøjagtig.


Styringen har foruden reguleringen af dampen til cylindrene den funktion, at den bestemmer, hvorvidt maskinen skal køre forlæns eller baglæns.


Smoereapparat _150x 150Smøreapparat


Maskinen er forsynet med et centralt smøreapparat placeret på barrierepladen i højre side. Smøreapparatet doserer cylinderolie til cylindre og glidere, idet smøringen foretages indirekte med damp som bæremiddel. Den olieblandede damp spredes med oliespredere i cylindrene og gliderene.


Smøreapparatet drives mekanisk af stængerne på maskinen.


Al øvrig smøring af stænger og glidelejer sker via små smørehuller og oliekopper. Tjenestepersonalet sørger for før og under kørslen at forsyne disse steder med olie.

 


Luftpumpe _150xBremse og luftpumpe


Lokomotivet er forsynet med trykluftbremse, der bremser både lokomotiv og det påkoblet tog.


Lokomotivet er forsynet med en 2-trins dampdrevet luftpumpe. I princippet en lille dampmaskine der driver en luftpumpe. Øverste sidder dampdelen med en dampcylinder og dampreguleringen der styrer stempelslagene i forhold til lufttrykket i lokomotivets hovedluftbeholder.

Nederste, under den synlige stempelstok, sidder de 2 lufttrin. Øverste trin er lavtryksdelen og nederste sidder 2' trin som er højtryksdelen. Luft suges ind i 1' trin og trykkes delvis op i tryk, og leverer luften videre til 2' trin som trykker videre op til de 8 kg/cm2 som er hovedluftbeholdertrykket.Lysmaskine


Da Nordsjællands Veterantog overtog maskinen i 1980 var den udstyret med gasbelysning. Det ville være historisk korrekt at fortsætte med gasbelysningen, men pålideligheden og vores muligheder at vedligeholde denne teknik idag er ringe. Vi har derfor monteret en dampdrevet turbodynamo fra 1935. Den yder 500 W ved 24 Volt. Herudover har vi indbygget kontrolboks til styring af maskin- og førerhusbelysning.Foererhus _MR_150x 112Førerhuset


Førerhuset er åbent hvilket giver personalet behagelig komfort ved retvendt kørsel, og ringe komfort ved baglæns kørsel. I 2010 placerede vi skærme på tenderen i begge sider, og disse forbedrede komforten væsentligt ved baglænskørsel. Det er selvfølgelig ikke historisk korrekt, men en nødvendighed, når vi er nødt til at køre baglæns. I gamle dage var der drejeskiver ved endestationerne, og lokomotivet kørte derfor altid retvendt. I dag er disse drejeskiver stort set fjernet alle steder, hvorfor vi ikke kan vende lokomotivet.Herunder kan du se alle væsentlige data. Hvis du vil vide mere om damplokomotiver, så kan du også læse mere på Wikipedia.
Byggested : Breda-Milano, Italien Byggeår : 1900
Byggenummer : 510 Maskinvægt : 44,2 tons
Akselfølge : 2B T3 Tjenestevægt : 71,5 tons
Styring : Trick Tendervægt : 27,3 tons
Antal cylindre : 2 Bremsevægt : 36 tons
Cylinderdiameter : 430 mm Kulforråd : 3,5 tons
Slaglængde : 610 mm Vandforråd : 10,8 m³
Lejetype : Glidelejer Hastighed : 100 km/t
Drivhjulsdiameter : 1866 mm Bremse : Trykluft
Løbehjulsdiameter : 943 mm Længde : 14.820 mm
Kedeltryk : 12 kg/cm² El-anlæg : 24 V dampturbine
Hedeflade : 70,4 m² Belysning : Elektrisk 24V
Overhederflade : 19 m² Placering : Rungsted Remise
Risteareal : 1,8 m² Status : Under reparation
Damplokomotiver _ico _100x 67 Motorvogne _ico _100x 67 Personvogne _ico _100x 67 Pak _godsvogn _100x 67 Gungner _100x 67
Damplokomotiver Motormateriel Personvogne Gods/Pakvogne Museumslager