Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

DSB K 582 - Historie

EH151061

K-maskinerne

 

Omkring århundredeskiftet stod DSB over for anskaffelse af en række nye iltogsmaskiner, og det blev Statsbanernes maskinchef, Otto Busse, der tegnede disse lokomotiver. Otto Busse tiltrådte i 1892 og kom til at præge danske lokomotivkonstruktioner i en årrække, afsluttet med de berømte P-maskiner.  De første K-maskiner blev bygget i England i 1894. Det drejede sig om maskiner, der i nogle år skulle køre som prøvemaskiner. Lokomotiverne viste sig at være tilfredsstillende, og man bestilte inden for de næste år yderligere 95 stykker, de fleste dog bygget i Tyskland.


Lokomotiverne undergik forandringer


I lokomotivernes lange levetid undergik de en del forandringer og ombygninger, blandt andet fik de aIle overheder i årene 1915 - 25. Fra 1925 til 1932 fik 50 af lokomotiverne nye og større kedler (deriblandt K 582). De større kedler blev anbragt 15 cm højere end de oprindelige. Også andre ændringer, herunder montering af trykluftbremse kom til, hvilket medførte at lokomotivernes rene linier forsvandt. Ombygningerne blev foretaget i både Århus og København.


K-maskinernes tender var 3-akslet og blev bygget med samme udformning som tenderne til en række andre statsbanelokomotiver.EH151061Eksprestog over hele landet


Lokomotiverne kom til at fremføre eksprestog på størstedelen af hovedstrækningerne i landet. Hastigheden K-maskinerne fremførte tog med var 100 km/t. Når der var tale om større tog, kørte de ofte i forspand, enten to K-maskiner eller en K-maskine sammen med en A- eller C-maskine. K-maskinerne fremførte eksprestog frem til midten af 50'erne, da statsbanerne i stigende grad begyndte at anvende diesellokomotiver.

DSB K 582 blev udrangeret i 1974 efter sine sidste år i tjeneste ved Roskilde. Herefter overtog DSB's jernbanemuseum maskinen.

 

 

 


EH151061Nordsjællands Veterantogs K-maskine


Den K-maskine, Nordsjællands Veterantog i dag har, er K 582, bygget i Italien år 1900, og ombygget på Århus centralværksteder i 1930. I 1978 fik Nordsjællands Veterantog en særordning med DSB's jernbanemuseum om benyttelse og lån mod at genopbygge og vedligeholde lokomotivet.


Efter at have stået i remisen i Gedser i mange år, kom den i 1980 til Nordsjællands Jernbaneklubs værksted i Rungsted remise. Da OKMJ Nr. 14 netop var sat i drift, håbede man på, at K-maskinen hurtigt kunne komme ud at køre. Det skulle dog vise sig at blive hidtil klubbens længstvarende projekt. Dels var K 582 nedprioriterede af klubbens arbejder med driftmaskinerne, og dels manglede klubben økonomiske ressourcer til opgaven. I februar 2004 donerede Ansaldo Breda 30.000 Euro til restaureringen, og herefter kom der for alvor gang i projektet.


K 582 kunne køre sin første prøvetur i juni 2008, og endelig prøvekørsel i marts 2009. Herefter kunne K 582 indsættes i drift for Nordsjællands veterantog.


Læs mere om DSB 582's teknik
Damplokomotiver _ico _100x 67 Motorvogne _ico _100x 67 Personvogne _ico _100x 67 Pak _godsvogn _100x 67 Gungner _100x 67
Damplokomotiver Motormateriel Personvogne Gods/Pakvogne Museumslager