Søg

 

Nyheder

29. oktober 2017

Juletogsbilletter er klar til salg

Juletog 2017 Juletoget kører på følgende dato...

26. september 2017

Galleriet er opdateret med en historisk film af Kim Sporring

Historisk Jernbanefilm af Kim Sporring, 2017...

2. september 2017

Husk Veterantog for børn 2017

Husk Veterantog for børn 2017. Weekend...

19. maj 2017

John Bodholdt Nielsen har igen en super video

John Bodholdt Nielsen har igen skudt en super...

5. april 2017

Året arrangementer er klar

Forårets arrangementer er klar. Se vore...

Bruger Login
Bruger Login

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog

img1


At drive et veterantog med offentlig personbefordring mm kræver opfyldelse af en række krav jævnfør gældende dansk såvel som europæisk lovgivning.


Nordsjællands Veterantog opfylder alle krav som stilles til os som professionelt jernbaneoperatør og infrastrukturforvalter.


Bag Nordsjællands Veterantog står fonden med navnet "Fonden til Drift af Nordsjællands Veterantog".

Fondens virke

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog er stiftet af Helsingør Jernbaneklub den 17. januar 1992 og har som formål at drive Nordsjællands Veterantog og de i forbindelse hermed hørende aktiviteter.


Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog har en gyldig "tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift" (veterantogskørsel) uden vilkår fra Trafik- og Byggestyrelsen til veterantogskørsel med Nordsjællands Veterantog.


Læs mere om fonden:


Nordsjællands Veterantogs organisation

Nordsjællands Veterantog styres og drives således overordnet af "Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog". Til daglige driftsopgaver har fonden indgået samarbejdsaftaler med to jernbaneklubber som stiller såvel mandskab som materiel til rådighed for fondens aktiviteter.


De to jernbaneklubber er Nordsjællands Jernbaneklub samt Nordisk Jernbane-klub.


Til den daglige ledelse har fonden nedsat et forretningsudvalg der består foruden fondens formand og fondens driftbestyrer ligeledes af 3 indsatte medlemmer fra de to jernbaneklubber. Forretningsudvalget varetager således den daglige ledelse.


Læs mere om